Udruženje paraplegičara Čačak

Osnovano

1000 godine

UZ PODRŠKU

GRADA ČAČKA
download
MINISTARSTVA ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, SOCIJALNA I BORAČKA PITANJA
Spiks
SAVEZA PARAPLEGIČARA I KVADRIPLEGIČARA SRBIJE

O nama

Naša misija je poboljšanje uslova života osoba sa invaliditetom pre svega korisnika invalidskih kolica, rešavanje zajedničkih problema, pružanje pomoći, zapošljavanje i aktivno uključivanje osoba sa invaliditetom u sve segmente društvenog i sportskog života.

Osnovni cilj udruženja je stvaranje uslova za samostalni život osoba sa invaliditetom i aktivno uključivanje osoba sa invaliditetom u društvene tokove. Pored toga udruženje naročito radi na:

 • Ekonomskom jačanju i osamostaljivanju organizacije
 • Na stvaranju pristupačne životne sredine u lokalnoj zajednici
 • Na edukaciji osoba sa invaliditetom, a posebno na obukama za rad na računaru
 • Na podizanju svesti o položaju i pravima osoba sa invaliditetom
 • Sprovođenju aktivnosti koje ističu sposobnosti osoba sa invaliditetom i doprinose razvijanju njihovih potencijala i jačanju njihove ličnosti
 • Stvaranju pravilnih stavova u društvu u odnosu na potrebe, prava i potencijale osoba sa invaliditetom…

Pored glavnih ciljeva, udruženje se bavi drugim aktivnostima:

 • Organizaciono – funkcionalna
 • Socijalno – zaštitna
 • Socijalno – zdravstvena
 • Informativno – kulturna
 • Sportsko – rekreativna
 • Privredne aktivnosti udruženja i zapošljavanje osoba sa invaliditetom

Udruženje svoj rad bazira na saradnji sa lokalnom vlašću, istovetnim organizacijama OSI, NVO, donatorima, humanitarnim organizacijama i na pisanju projekata.
Deo aktivnosti udruženja okrenut je ka edukaciji OSI i lokalne zajednice koje podrazumevaju podizanje svesti i edukacije osoba sa invaliditetom za vođenje kampanje za stvaranje pristupačne životne sredine.
Svrha našeg Udruženja je da postane prepoznatljivo kao pouzdan partner, ne samo među donatorima, već i među svim značajnim činiocima društvene zajednice i da dokaže da OSI jesu sposobni i odgovorni ljudi na koje treba računati.

Udruženje se pokazalo izuzetno aktivnim na sportskim poljima, postižući izuzetne rezultate na republičkim igrama i svim drugim sportskim takmičenjima osoba sa invaliditetom. Kao takvo je organizator mnogih sportskih takmičenja medju kojima je i Sveinvalidsko prvenstvo Srbije u stonom tenisu.

NAŠI REALIZOVANI PROJEKTI

podrazumeva podizanje svesti i edukacije osoba sa invaliditetom za vodjenje kampanje za stvaranje pristupačne životne sredine.

podrazumeva uklanjanje arhitektonskih prepreka na značajnim javnim objektima u cilju stvaranja pristupačnog životnog okruženja.Ovo je jedinstven projekat kojim je naš grad postao pristupačan i svim osobama sa invaliditetom. U okviru projekta uradjene su rampe na javnim ustanovama, uklonjeni ivičnjaci, postavljeni zvučni semafori, ugradjene pokretne platforme, nabavljen javni pokretni toalet za osobe sa invaliditetom. Time je naš grad postao najpristupačniji grad u Srbiji.

Osnivanje preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i osposobljavanje osoba sa invaliditetom, u cilju stvaranja uslova za zapošljavanje osoba sa invaliditetom. Realizacijom ovog projekta zaposlene su osobe sa invaliditetom, a prodajom pehara udruženje paraplegičara je postalo poznato i prepoznatljivo ne samo u moravičkom okrugu već i šire.

Ovaj projekat podrazumeva: organizaciju, rekreativno i profesionalno bavljenje tenisom OSI kako iz sportskih tako i iz zdravstvenih razloga, sticanje pozitivnog stava lokalnog stanovništva o psihofizičkoj sposobnosti OSI. Omogućiti OSI da postanu vidljive i da se uključe u sve tokove društva. Integracija OSI sa sportistima (stonoteniserima), rad sa najmladjom populacijom, pionirima i juniorima, rekreativcima, kako na kvantitetu (veliki broj korisnika ) tako i na kvalitetu (odabiru najtalentovanijih za profesionalno bavljenje stoni tenisom), okupljanje školske omladine i odvajanje od bolesti i zavisnosti (droga, alkohol) putem bavljenja sportom. Projekat podrazumeva nabavku neophodne opreme, organizovanje treninga i učestvovanje na zajedničkim turnirima i takmičenjima.

ovaj projekat rađen 2010. godine podrazumeva aktiviranje onih OSI koje uglavnom ne izlaze, slabije su aktivne i njihovih porodica. To su uglavnom OSI starije populacije (preko 50 godina, kod kojih je invaliditet nastao u poznim godinama. Većina tih OSI živi u neurbanim sredinama što otežava njihovu integraciju i edukaciju kao i radno i psihosocijalno osposobljavanje.

Podaci za identifikaciju

Datum osnivanja: 24.09.1999.
Mesto osnivanja:
Čačak

Matični broj: 17262521
PIB: 101117293
Šifra delatnosti: 140430
Registarski broj: 361
Tekući račun: 
160-36269-06 Banca Intesa

Vladan i Verica ispred panoa zaslužnih građana OSI koje su menjale Srbiju

Predsednik udruženja
Vladan Petković
Sekretar udruženja
Verica Glišović

Osnovali smo preduzeće za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom PEHAR-UP DOO Čačak, 2005. godine.

Udruženje je osnivač i dva aktuelna sportska kluba:  Sportski klub „Grebići“Stonoteniski klub invalida Čačka „ČA“. 

Klub košarkaša u kolicima je izgašen 2020. godine.

VIDEO GALERIJA

Obeležavanje 20 godina Udruženja - 2019. Radovanje (1 i 2 deo)
Play Video
Play Video
TV MEDIKUS - Gostovanja Vladana i Kristine
tv-medikus-udruzenje-paraplegicara-cacak-1024x710
Play Video
tvmedikus-krstinagrbovic-1024x576
Play Video
tv-medikus-udruzenja-OSI-u-vreme-korona-virusa
Play Video

MI U MEDIJIMA

Visual Portfolio, Posts & Image Gallery for WordPress

Proslava krsne slave Udruženja 2023

Date 7 months ago
Views 107 Views
Reading Time < 1 Min Read
Već drugu godinu za redom, Udruženje paraplegičara obeležava dan prenosa moštiju Sv. oca Nikolaja, koju...

Budimo u kontaktu

Lokacija

Solunska 20, 32000 Čačak

Telefon

+381 (32) 334413

E-mail

info@upc.rs