PRILOG VRT – PARAOLIMPIJCI NA PRIPREMAMA U VRNjAČKOJ BANjI