Skupština Udruženja 2022

Na redovnoj izbornoj skupštini Udruženja paraplegičara Čačak, koja se održala na dan prenosa moštiju Sv. oca Nikolaja 22. maja 2022. godine, reizabran je Vladan Petković za predsednika Udruženja. Za članove upravnog odbora izabrani su: Tanja MIkašević, Kristina Grbović, Srboljub Marković i Predrag Čekerevac, dok je za članove nadzornog odbora izabrani Milijana Kovačević, Slađana Radovanović i Dušica Čekerevac.

Zapisničar na izbornoj skupštini je bila dugogodišnji sekretar Udruženja Verica Glišović, a dva overivača su bili Živadin Petrović i Vuković Zoran.